Velkommen til Ollerup Gymnastikforenings hjemmeside

Ollerup Gymnastikforening har tilhørssted på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og denne er omdrejningspunkt for alle vores aktiviteter.

VI VIL LAVE AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN - og derfor forsøger vi hele tiden at udvikle vores aktiviteter, så der er noget for dig. Uanset om du er ung/ældre, begynder/øvet, til GYMNASTIK, PARKOUR, eSPORT eller MOTION & FITNESS. Læs mere om vores forskellige tilbud i menuerne til venstre.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Ollerup Gymnastikforening indkalder hermed, i henhold til vedtægternes § 9, til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse

Fredag den 28. juni kl. 17.00 i foreningslokalet på Højskolen

Dagsorden:

1)     Valg af dirigent og referent

2)     Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen

3)     Evt.

Baggrunden for ændringen er, at bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at ordlyden i §11 ikke lever op til reglerne i Folkeoplysningsloven. Forslaget til vedtægtsændring på den ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2019 lyder derfor:

§11. OPLØSNING

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum.

Stk. 1. Ved begge generalforsamlingerne skal opløsningen godkendes ved, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2 Foreningens formue og ejendele, tilfalder generalforsamlingen, dog må ingen privat person beriges derved.

Ønskes ændret til:

§11. OPLØSNING

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum.

Stk. 1. Ved begge generalforsamlingerne skal opløsningen godkendes ved, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og ejendele overdrages til et almennyttigt formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som bestemmes af den opløsende generalforsamling.