Projekt "Nye fællesskaber"

Projektets ide og mål

Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Ollerup Gymnastikforening har længe haft en godt og uformelt samarbejde, hvor foreningen lejer sig ind i højskolens lokaler. Samarbejdet har udviklet sig tættere over årene, men uden et egentlig mål og sigte udover at kunne styrke udvalgte områder hos hinanden. Særligt foreningen har udviklet sig væsentligt i gennem de seneste år og har nu ressourcer og kompetencer til at udvikle dette samarbejde med højskolen til et mere strategisk samarbejde.

VORES VISION ER: Vi vil sammen udvikle og udfordre det folkeoplysende arbejde i de to organisationer, men også i et samspil med det omkringliggende lokalsamfund, andre foreninger, skoler, mv. – og derigennem skabe nye fællesskaber!

Målet er at skabe en udviklingsplatform, hvor der er plads til at udvikle og udfordre fremtidens aktiviteter  og folkeoplysning i et lokalsamfund. I en globaliseret og hastigt foranderlig verden med en ny generation af de ”digitale indfødte”, udvikling af it-platforme, diverse nye trends, nye motions- og aktivitetsformer, osv. vil vi gå forrest med kritisk og konstruktiv indstilling og skabe fremtidens fleksible, tværgående og folkeoplysende aktiviteter for såvel en højskole, som en forening i samspil med det omkringliggende samfund.

Målet er herigennem at udvikle og ny-skabe vores tværgående aktiviteter, men også udvikle nye aktiviteter eller nye rammer/former at arbejde med højskole, foreninger, lokalsamfund og folkeoplysning på.

Målet er større involvering og flere aktive borgere i de demokratiske processer, der foregår i organisationerne, i det lokale, regionalt og på tværs af strukturer og traditioner.

Læs hele projektbeskrivelsen her

Læs idekatalog fra foreningsmøder her

Læs status for projektet pr. november 2017 her