Nyheder

Juniorklub+ går i luften fra på fredag d. 14 sept 2018/19

Ollerup Gymnastikforening tilbyder nu juniorklub for 4-6 klasse hver fredag - hvor juniorklubben i Ollerup har lukket!

 

Det er helt nyt for os og vi håber selvfølgelig på det bliver en stor succes! Vi bruger tiden på at hygge os og være aktive sammen - dvs. parkour, springcenter og meget mere.

 

Kom og prøv det gratis på fredag og se om det er noget for dig!

 

Se mere på http://www.ollerupgymnastikforening.dk/juniorklubplus

Ollerup Gymnastikforening tilbyder nyt træningskoncept

Vi er stolte af at kunne tilbyde Naturlig bevægelse som en del af den kommende sæsons program.

I den forbindelse ønsker vi at afholde en lille info-aften, hvor vi bl.a. vil infomere lidt om den kommende sæsonsprogram, bl.a. ”Motion & Fitness” og det nye tiltag ”Naturlig bevægelse”

Derfor invitere vi alle interesserede til infoaften i Ollerup Gymnastikforening d. 14 august kl 19-21 i Konferencelokalet pa? Gymnastikhøjskolen ved Ollerup.

Vi giver en kop kaffe og et stykke kage og vil efterfølgende rigtig gerne høre jeres ønsker/behov ift. fortsat at være en aktiv del af Ollerup Gymnastikforening.

Denne aften vil bl.a. indeholde et oplæg om hvad det vil sige at bevæge sig som et menneske samt en ny/gammel fortælling som vores sundhed. I oplægget vil vores tilgang til at være aktiv via naturlig bevægelse blive præsenteret, netop som et bud pa? en anden ma?de at forholde sig til vores krop, træning og sundhed med udgangspunkt i natur og fællesskab. Husk lidt praktisk tøj, hvis man ønsker at deltage i lidt aktivitet i løbet af aftenen.

Hvad er Naturlig bevægelse så egentlig for noget?

Naturlig bevægelse er et hold, hvor vi udforsker, hvad det vil sige at bevæge sig som et menneske. Forma?let er at finde vores bevægelsesglæde samt styrke vores bevægelsesfrihed, sociale ba?nd samt relation til naturen. Der vil være fokus pa? funktionel træning, hvor vi træner bevægelse og kroppen som en helhed. Vi bruger udendørsrummet og leger med terræn, træer og hinanden, som naturlige udfordringer for vores kroppe. Vi ga?r, løber, kravler, hopper, klatrer, balancere, kaster, løfter, danser og leger i fællesskab. Træning vil være kreativ og varierende for højne engagementet og mindske skaderisiko. Holdet er for alle og der vil være masser af inspiration til at komme i gang med at bevæge dig mere og supplement til din nuværende træning.

Kom og lad naturen bevæge dig! Ma?lgruppe: omkring de 13 år -100 år

Skovtur med bevægelse

En ma?nedlig begivenhed hvor vi mødes et sted tæt pa? Ollerup for at ga? en tur med hinanden i naturen. Undervejs stopper vi for at lege, bevæge os, spise og snakke sammen. Holdet er for alle store som sma?, sa? tag gerne hele familien og vennerne med. Lad os bevæge os sammen, styrke fællesskabet pa? kryds af generation og vores relation til naturen - noget vi har brug for i vores nuværende kultur.

Kom og lad naturen og fællesskabet bevæge dig! 

 

MOTION & FITNESS er endelig i gang!!!

læs mere her