Motionscenter

Styrketræning i højskolens motionscenter - åbningstider fremgår af Motion & Fitness oversigten

OBS - For at kunne benytte vores træningslokaler til styrketræning, skal man først have haft en introduktion til maskinerne med Jon, så vi kan sikre at man har den rette viden og kundskaber ift. sin træning. Dette for at undgå skader eller farlige situationer.

Man må ikke benytte maskinerne hvis man ikke har fået en introduktion af Jon

Lav en aftale med Jon via mail eller fang ham i Motionscenteret. Kontaktoplysninger fremgår længere nede.

 

Vi vil begynde med en introduktion til de forskellige øvelser, sådan at alle har en god grundforståelse for hvordan øvelserne virker. Derefter vil vi lave opvarmning og fokusere på at lave det korrekte løft fremfor tunge løft. Vi vil se på de bevægelser kroppen skal foretage i forhold til styrkeløft, for at udføre det korrekte løft og undgå skader. Derefter vil man kunne udfordre sig selv noget mere igennem den erfaring man danner sig med løftene.

Styrkeløft og vægtløftning er for alle og enhver der ønsker at lære en meget traditionel form for styrketræning at kende. Det betyder at der ikke er nogen slags adgangskrav for at være med. Der bliver taget hensyn til at alle er i forskellig form og at ikke alle kan løfte den sammen vægt. Det eneste krav er kun at man deltager og forsøger at udføre øvelserne så godt man kan. 

Kontaktoplysninger:

Jon Bjarnason - træffes efter aftale
Mobil: 42151399
jon@bjarnason.dk

 


 

 

Dopingkontrol i foreningsbaserede fitnesscentre

Dopingkontrol i fitnesscentre under DGI, DIF, Foreningsfitness og Firmaidrætten

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol af en af ADD’s fitnesskonsulenter, vil du blive bedt om at afgive en urinprøve under overvågning jf. Dopingreglementet for motionsidræt

Når du er indkaldt til dopingkontrol, vil fitnesskonsulenten holde dig under opsyn, indtil du har afgivet urinprøven. Det er op til dig, at sige til, når du er klar til at afgive urinprøven – dog kan du ikke forlade centret uden at afgive prøven. Hvis du er nødsaget til at gå uden at afgive prøve på grund af et ærinde, kan det, hvis du ønsker det, noteres på kontrolprotokollen. Du har mulighed for at få udleveret en kopi af kontrolprotokollen. Det vil herefter være op til dig efterfølgende at dokumentere årsagen til, at du undlader at gennemføre dopingkontrollen.

Hvis du ikke kan dokumentere en acceptabel årsag til, at du har valgt at undlade at gennemføre dopingkontrollen, eller hvis din dopingprøve er positiv, bliver du med umiddelbar virkning tildelt en sanktion på to års udelukkelse fra al træning og træner/ledergerning under DIF, DGI og Firmaidrætten samt fra al træning i centre, der samarbejder med ADD eller er medlem af DFHO. Sanktionen omfatter desuden fire års udelukkelse fra al konkurrenceidræt under DIF, der er omfattet af DIF og ADD's Nationale Antidopingregler.

Det er Anti Doping Danmark, der behandler din sag, og Motionsdopingnævnet træffer afgørelse i din sag.

Hvis du tildeles en sanktion bliver du indført i det elektroniske dopingregister, jf. §9 b i Bekendtgørelse af lov om fremme af dopingfri idræt

Hvis din dopingprøve er positiv kan du for egen regning få analyseret din B-prøve. Du kan endvidere klage over afgørelsen af din sag med en skriftlig henvendelse til Dopingappeludvalget i Danmarks Idrætsforbund senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.