Organisation

Foreningens struktur er hele tiden under forandring, da de frivillige hele tiden er med skabe nye ideer, rammer og forhold der udvikler foreningen.

For tiden arbejder bestyrelsen med at skabe diverse ad-hoc-udvalg, der kan arbejde med løbende eller enkelt-opgaver. Bestyrelsen er optaget af at vi udvikler os løbende, men er også presset på ressourcerne af de løbende driftsopgaver i foreningen - oprettelse af hold/aktiviteter, rekruttering af instruktører, lokaleforhold, indberetning til kommunen, opdatere hjemmeside og medlemsadministration, økonomi, osv.

Vi arbejder på at lave en side her på hjemmesiden, hvor du kan se hvilke frivillige opgaver/projekter, som du kan arbejde med.

Har du selv en ide eller ønsker at blive frivillig i foreningen, så kontakt os endelig på ollerupgymnastikforening@gmail.com

Forslag til ny organisationsstruktur i foreningen: