Dagsorden

                                                                                            

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Fremlæggelse af budget

5.       Indkomne forslag

6.       Valg jf. vedtægterne

7.       Evt.